домРибарствоИАРА с масирани проверки на водоеми в страната

ИАРА с масирани проверки на водоеми в страната

- Advertisement -spot_img

ИАРА извърши масирани проверки на различни водоеми в страната.

Проверка на язовир „Мандра“

След извършена рутинна проверка през тъмната част на денонощието с патрулна лодка на ИАРА във водите на язовир „Мандра“, контролни органи от сектор „Рибарство и контрол“ -Бургас установиха лице с лодка, което се придвижва към брега на помпена станция „Лукойл“. След извършена проверка, на борда на лодката са установени 550 м мрежи с улов в тях на риба от вида сребриста каракуда и платика с общо тегло 161 кг.  На нарушителя е съставен акт за нарушаване разпоредбите на ЗРА (Закон за рибарство и аквакултурите). Уредите и средствата, послужили за извършване на деянието са иззети. Рибата е дарена на „Зоопарк Бургас“ за храна на рибоядните животни. 

Проверка на язовир „Рабиша“ 

След получен сигнал от любители риболовци за поставени хрилни мрежи във водите на язовир „Рабиша“, контролни органи на ИАРА към „ТЗ Видин“ извършиха незабавна проверка на посоченото в сигнала място. Във водите на язовира са установени поставени в работно положение 560 м мрежи. Мрежите са извадени и иззети за унищожаване, а уловената в тях риба от вида сом, шаран, сребриста каракуда е освободена и върната обратно във водата. Извършена беше и проверка съвместно с представители на „РУ Кула“, на  лица, извършващи любителски риболов на язовир „Кула“. По време на проверките е съставен 1 бр. АУАН (Акт за установяване на административно нарушения)  за нарушаване разпоредбите на ЗРА (Закон за рибарство и аквакултурите).

Проверка на язовир „Жребчево“

При извършена проверка на язовир „Жребчево“ от служител на сектор „Рибарство и контрол“ – Сливен съвместно с доброволен сътрудник на ИАРА са открити поставени в работно положение 4 броя  мрежи. Мрежите са иззети за унищожаване. Уловената в тях  риба от вида платика – 30 кг, шаран – 7 кг и сребриста каракуда – 10 кг  е освободена и върната  обратно във водата. 

Проверка на язовир „Чилията-2“

След подаден сигнал на тел. 112 за поставени мрежи във водите на язовир „Чилията-2“, с. Загорци, общ. Нова Загора, беше извършена незабавна проверка от служители на ИАРА съвместно със СЛРБ – ЛРД (Съюз на ловците и риболовците в България – Ловно-рибарско дружество) гр. Нова Загора. На посоченото в сигнала място бяха открити и извадени от водата два броя мрежи тип „сетка“ с обща дължина 140 м. Уловената в нея риба от вида шаран – 6 броя с общо тегло 12 кг, бе освободена и върнати във водата. Мрежите са иззети за унищожаване.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини