домБългарияГечев очаква по-устойчив и конкурентоспособен лозаро-винарски сектор

Гечев очаква по-устойчив и конкурентоспособен лозаро-винарски сектор

- Advertisement -spot_img

С прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони ще постигнем по-устойчив и конкурентоспособен лозаро-винарски сектор. Това каза министърът на земеделието Явор Гечев пред участниците в Постоянната работна група, която обсъди предвидените за сектора интервенции за инвестиции, преструктуриране и конверсия на лозя, популяризирането на българското вино на международните пазари, и насърчаването на винения туризъм, във вторник.

„Вашето мнение по предстоящите интервенции е важно, стартира новият период. Министерството на земеделието ще се съобрази с исканията на бранша за структурирането и обхвата на подпомагането“, заяви ресорният заместник-министър Тодор Джиков.

Той припомни, че предстои да започнат заседанията и на работната група, която ще обсъжда маркетинговата стратегия за развитие на винения сектор и обхваща 3-годишен период.

Представителите на браншовите организации посочиха, че е необходимо да има предвидимост при отварянето на мерките, заявленията да се обработват бързо, а графикът да бъде съобразен с дейностите и натовареността на производителите през стопанската година.

Те дадоха положителната оценка на предвидените интервенции и посочиха, че за първи път администрацията поддържа единна позиция със сектора.

Участниците в Постоянната работна група представиха становищата си по възможността за инвестиции в преработка и условията, при които производителите на грозде могат да кандидатстват, за да направят собствени изби с финансиране по Стратегическия план.

„Отворени сме за диалог. Политиката на Министерството на земеделието е в посока както за изсветляване на сектора, така и за разгръщане на потенциала му“, коментира министър Явор Гечев.

Той информира браншовите организации за отворените процедури по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и за целите на Наредбата за централния регистър за проследимост на храните, чието обществено обсъждане продължава до 24 април.

Явор Гечев допълни, че обектите за винен туризъм ще бъдат популяризирани в новата дигитална карта на България, която съчетава културно-историческото наследство, местата за настаняване и местните традиционни храни и се разработва съвместно от Министерството на културата, Министерството на земеделието и Министерството на туризма.„В скоро време предстоят още срещи с представителите на лозаро-винарския сектор, като междувременно очакваме становища от браншовите организации по стратегическите документи“, каза в заключение агроминистърът.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини