домБългария100 години висше ветеринарномедицинско образование в България

100 години висше ветеринарномедицинско образование в България

- Advertisement -spot_img

На 28 април 2023 година от 10 часа в Аулата на Лесотехнически университет ще се проведе тържествено честване на 100-годишнината на висшето ветеринарномедицинско образование в България.

Всяка професия има своята история. Развитието на ветеринарната медицина започва още през 3000 г. пр.н.е. в Месопотамия и минава през различни етапи. И ако началото на ветеринарномедицинското образование е основаваното ветеринарното училище в Лион, Франция от Клод Буржела през 1761 г., то в България паметна е 1923 година с откриването на Ветеринарномедицински факултет при Софийския университет.

На тази дата е посветена и международната научна конференция: „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина“, която ще се проведе в периода 28.04 – 30.04.2023 в Учебно-опитно горско стопанство „Г. Ст. Аврамов“- Юндола.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини