домГораСтопанисването на полезащитните пояси бе в центъра на съвещанието по маркиране в...

Стопанисването на полезащитните пояси бе в центъра на съвещанието по маркиране в ДЛС-Балчик

- Advertisement -spot_img

Традиционното съвещание по маркиране се проведе през тази седмица на територията на ДЛС-Балчик. Заместник директорът на стопанството инж. Радослав Радев запозна колегите и гостите си от СИДП и РДГ-Варна с новите видове сечи, които ще се проведат на територията на поделението, документацията към тях и начина им на извеждане. Лесовъдите посетиха четири отдела, като най-много време отделиха на разискванията за стопанисване на полезащитните пояси, както и за съхненето при част от тях.

По-късно участниците в съвещанието коментираха изведени отгледни сечи в млади култури, без материален добив. На практика бе определена и пълнотата на насажденията, като данните бяха съпоставени с тези от горскостопанския план.

В края на съвещанието лесовъдите обсъдиха и Наредбата за сечите, нейното прилагане и възможните промени, които биха довело до по-добро стопанисване на горите.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини