домБългарияТютюнопроизводителите искат поредно удължаване на срока за регистрация

Тютюнопроизводителите искат поредно удължаване на срока за регистрация

- Advertisement -spot_img

НАТ-2010 входира писмо до МЗм за второ поредно удължаване срока на регистрация в Регистър на тютюнопроизводители за 2023 г. с един месец, до 31 май.

Ето какво пише в писмото, подписано от председателя на НАТ-2010 Цветан Филев:

От името на членската маса на СНЦ “Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010” (НАТ-2010) и в качеството ми на Председател на Управителен съвет (УС) на НАТ-2010, настоявам за удължаване с още един месец на срок за вписване на земеделските стопани в Регистър на тютюнопроизводители за 2023 г, а именно до 31 май 2023 г. Аргументите на искането ни са свързани с това, че голям брой потенциални тютюнопроизводители все още срещат трудности при набавяне на необходимият набор от документи, нужни за регистрацията (правно основание за земеделската земя предвидена за разсаждане с тютюн, договор с търговски оператор за производство и реализация на тютюнева суровина, предавателно-приемателни протоколи и други).

Надявам се за разбиране от Ваша страна и с общи усилия, да се направи необходимото, възможно най-голям брой тютюнопроизводители от страната да се впишат в Регистъра, за да отглеждат тютюн на светло и законно, съгласно ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗТТСТИ).

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини