домГораГрижи за вегетативната семепроизводствена градина от черен бор в Първомай

Грижи за вегетативната семепроизводствена градина от черен бор в Първомай

- Advertisement -spot_img

Служители на Горска семеконтролна станция – Пловдив оказаха методическа помощ и участваха в практическа теренна работа, съвместно с представители на Държавно горско стопанство – Първомай, при извършване на мероприятия по формиране на короните на дървета във вегетативна семепроизводствена градина от черен бор на територията на  горското стопанство.

Градината е създадена на площ от 22 дка преди повече от 10 години като има за цел осигуряване на горски репродуктивни материали, генетически подходящи, с ценни наследствени качества и контролиран произход, които да се използват за лесовъдски цели.

Периодично короните на фиданките се формират в зависимост от дървесния вид, за да бъде задържан растежа по височина и да бъде по-лесно брането на шишарки, съплодия и плодове, обясняват експертите. Друга цел, която има оформянето е да бъде увеличен обемът на по-достъпната част на короната, да бъде подобрен светлинният режим около нея и да се стимулират растенията за редовно и обилно семеносене и плодоносене.

На територията на страната са регистрирани 56 горски семепроизводствени градини от 12 дървесни вида на обща площ 144,38 ха.

Ежегодно експерти на двете горски семеконтролни станции – София и Пловдив извършват контролни проверки, дават предписания и оказват методическа помощ за извършване на необходимите дейности в тях.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини