домГораПроучване за нови гнезда на Малкия креслив орел в ПП „Русенски Лом“

Проучване за нови гнезда на Малкия креслив орел в ПП „Русенски Лом“

- Advertisement -spot_img

Експерти от Дирекцията на природен парк „Русенски Лом“ и представители на Българско дружество за защита на птиците са извършили мониторинг на вида Малък креслив орел (Clanga pomarina).

Проучването е проведено в териториалния обхват на парка и защитена зона „Ломовете“ от 18-ти до 21-ви април 2023 г. Обследвани са седем терена, за които има данни, че гнездят. Проверката е установила, че в някои от териториите птиците са изградили нови гнезда, а в други  – единият партньор от двойката все още не се е завърнал от Африка.

Малкият креслив орел е мигриращ вид, който прекарва зимата в Африка, южно от екватора. Орлите гнездят в широколистни гори на високи стари дървета. Хранят се с дребни гризачи като полевки, лалугери, дребни земноводни и влечуги. През размножителния период женската снася 2 до 3 яйца, които се мътят от двете птици в продължение на 33 – 43 дни. В повечето случаи орлите успяват да отгледат само едно малко за година.

През 2021 г. е поставен сателитен предавател на една млада птица от гнездо в ПП „Русенски Лом“. Тези устройства позволяват да се следи движението на птицата и да се получат важни данни за нейния миграционен път, важни места за почивка или за хранене по време на полета. Към днешна дата, птицата се завръща от Африка и в момента се намира в Турция.

Мероприятието е част от дейностите по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България – LIFE18/NAT/BG/001051.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини