домГораНова гора край Сатовча залесяват младежи и горски служители

Нова гора край Сатовча залесяват младежи и горски служители

- Advertisement -spot_img

7000 фиданки от зимен дъб (Quercus Petraea) залесиха горски служители и ученици в района на ТП „ДГС Дикчан“.

В залесителната кампания участваха ученици от 12-и клас, горски и служители на ЦУ на ЮЗДП, заедно с директора инж. Благой Милев.

Над 60 души се включиха в залесяването по проект „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България“.

Лесовъди обясниха на младежите как правилно да залесят бъдещата гора. Мероприятието съвпадна и с отбелязване на 110 години от създаването на ДГС Дикчан. Гост беше кметът на община Сатовча Арбен Мименов, който също се включи в акцията.

Снимки:

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини