домГораДЛС „Каракуз“ с кампания срещу замърсяването в горите

ДЛС „Каракуз“ с кампания срещу замърсяването в горите

- Advertisement -spot_img

Държавно ловно стопанство „Каракуз“ гр. Дулово поде, чрез служители по горите, кампания под мотото „Гори без отпадъци – битови, строителни, промишлени и други“.

За целта от 18.04.2023 г. всеки горски стражар има поставена задача да организира целогодишно почистване на изхвърлени отпадъци в повереният му охранителен район.

Наред с това служителите са ангажирани и с недопускане изхвърлянето на отпадъци, чрез санкциониране на лицата, които замърсяват горските територии.

Кампанията се реализира в следствие на проведено съвещание с директорите на териториалните поделения, състояло се в управлението на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Още в първата акция, горските от ДЛС „Каракуз“ гр. Дулово са събрали 3 000 килограма отпадъци, които са предадени за депониране в ОП „Регионално депо за отпадъци“ – Силистра.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини