домРибарствоОтворен е прием за финансови компенсации на операторите в стопанския риболов, понесли...

Отворен е прием за финансови компенсации на операторите в стопанския риболов, понесли загуби от войната в Украйна

- Advertisement -spot_img

Отворен е прием по процедура BG14MFOP001-5.020 „Мерки за предлагане на пазара – сектор „Риболов“ по мярката за Финансови компенсации за операторите в стопанския риболов, стопанствата за производство на аквакултури и преработвателните предприятия на ПМДР, съобщават от Областен информационен център – Добрич.

По процедурата безвъзмездна финансова помощ се предоставя за компенсации, необходими за преодоляване на недостига на средства, липса на ликвидност, за допълнителните разходи, които са понесли операторите на риболовни кораби, поради сътресението на пазара, резултат от агресивната война на Русия срещу Украйна.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 400 000 лева.

В случаите когато кандидатът е собственик/ползвател на един допустим риболовен кораб, максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ не може да надхвърля 200 000 лева.

В случаите когато кандидатът е собственик/ползвател на повече от един допустим риболовен кораб, кандидатът подава едно проектно предложение за всички допустими риболовни кораби и максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за всички кораби не може да надхвърля 400 000 лева.

Краеният срок за кандидастване е 26 май 2023 г.

Допустими кандидати са:

• кандидатстват физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор „Рибарство“.

• Задължително кандидатите трябва да са активни оператори на поне един риболовен кораб и да имат регистрирани минимум 60 дни на море през 2022 г.

• регистрирани преди 24.02.2022 г. съгласно законодателството регламентиращо дейността им, да са осъществявали стопанска дейност през 2022 г. и да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2022 г. пред НАП.

За подсектор риболов са допустими компенсации единствено за разходи за гориво.

Отворен е и прием по процедура BG14MFOP001-5.021 – Мерки за предлагане на пазара – сектор „Аквакултури“от мярката за Финансови компенсации за операторите в стопанския риболов, стопанствата за производство на аквакултури и преработвателните предприятия на ПМДР.

Отворен е и прием по процедура BG14MFOP001-5.022 -Мерки за предлагане на пазара – сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от мярката за Финансови компенсации за операторите в стопанския риболов, стопанствата за производство на аквакултури и преработвателните предприятия на ПМДР.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини