домБългарияОтбелязаха 100-годишнината на ветеринарномедицинско образование в България

Отбелязаха 100-годишнината на ветеринарномедицинско образование в България

- Advertisement -spot_img

В Аулата на Лесотехнически университет се проведе тържествено честване на 100-годишнината на висшето ветеринарномедицинско образование в България. Гости на тържеството бяха: доц. Крум Неделков – Зам.- министър на земеделието, д-р Галя Викьова – заместник-изпълнителен Директор на БАБХ, проф. Христо Даскалов – народен представител от парламентарната група на ПП-ДБ в 49-то Народно събрание, проф. Тодор Стоянчев – Декан на Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, проф. Лазо Пендовски – Декан на Ветеринарномедицински факултет, Университет „Св. Кирил и Методи“, Скопие, Република Северна Македония, проф. Никола Караболовски – Декан на Ветеринарномедицински факултет, Университет „Св. Климент Охридски”, Битоля, Република Северна Македония, проф. Деян Янкуловски – Директор на Институт по храната към ФВМ, Скопие, Република Северна Македония, проф. Дана Тапалоага и проф. Кармен Петко – Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина, Ветеринарномедицински факултет – Букурещ, Румъния, проф. Мехмед Ор – Ветеринарномедицински Факултет, Университет „Джерат Паша“, Истанбул, Турция, д-р Димитър Цанков – Председател на БВС, гл. ас. д-р Койчо Коев – Директор на Център за оценка на риска по хранителната верига, д-р Евгени Макавеев – Председател на Съюза на ветеринарните лекари в България, проф. Мая Игнатова – Директор на Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд, чл. кор. проф. д. н. Христо Найденски – Институт по микробиология “Стефан Ангелов”, департамент „Инфекциозна патология“, Проф. Даринка Илиева – Научен секретар на Национален диагностичен научноизследователски Ветеринарномедицински институт „Проф. Д-р Г. Павлов“, доц. Янко Иванов – член на Настоятелството на Лесотехнически университет и дългогодишен преподавател във Факултета, Заместник-деканите на ветеринарномедицинските факултети в Стара Загора, Скопие и Битоля, бившите Декани на факултета по ветеринарна медицина в ЛТУ – проф. д.н. Йордан Костадинов, проф. д.н. Йотко Каменов, проф. д.н. Богдан Аминков, Управители и собственици на ветеринарни клиники, академичното ръководство, деканите на факултетите, преподаватели, студенти и бивши възпитаници.

Тържественото събитие беше открито от Зам-декана на ФВМ доц. д-р Калин Христов. Деканът на ФВМ доц. Красимира Генова поднесе приветствие и направи кратка ретроспекция на вековната история на висшето ветеринарномедицинско образование в България. С думите: „Тържество като днешното е празник с особено значение, паметно събитие в историята на българското висше ветеринарномедицинско образование“ започна приветственото слово на Ректорът на Лесотехнически университет чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев.

Приветствия отправиха: Зам.-министърът на земеделието доц. д-р Крум Неделков, Зам.-изпълнителният директор на БАБХ – д-р Галя Викьова, Деканът на ВМФ, Тракийски университет, Стара Загора в – проф. Тодор Стоянчев, проф. д-р Христо Даскалов – народен представител от парламентарната група на ПП-ДБ в 49 -то Народно събрание, д-р Димитър Цанков – Председател на БВС, доц. Янко Иванов – член на Настоятелството на Лесотехнически университет и дългогодишен преподавател във Факултета.

Поздравителни адреси бяха получени от: Директора на Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „проф, д-р Г. Павлов – доц. д-р Емилия Иванова, Директор на Института по животновъдни науки – проф. д-р Мая Игнатова, Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, от Института по Биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ , от Института по микробиология “Стефан Ангелов”, от Съюза на ветеринарните лекари в България и др.

С почетен плакет беше удостоена доц. д-р Габриела Гужгулова като първия записан студент във Факултет „Ветеринарна медицина“, София.
Честването продължи с тържествен концерт и изпълнения на Дениз Мехмедова и Владимир Величков от клуб по спорни танци „ Импулс“, Дороти Тодорова Данкина – ученичка в 8-ми клас в НМУ „Любомир Пипков“ гр. София, в класа на преподавател Милена Вълева и фолклорен ансамбъл „Нестини“ към ЛТУ.

В чест на празника, в двора на ЛТУ беше посаден явор – символ на устойчивост, здравина и сила според българския фолклор и с послание ветеринарномедицинското образование и професия да пребъдат.

На 100-годишнината на висшето ветеринарномедицинско образование в България бе посветена и международната научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина“, която се проведе от 28 до 30 април в Учебно-опитно горско стопанство „Г. Ст. Аврамов“- Юндола. Участие взеха 158 научни работници, преподаватели, ветеринарни лекари от практиката, докторанти и студенти от шест страни и от 28 научни организации и клиники. Обсъдени бяха 49 доклада и 22 постера. Всички участници заедно формираха актуализирана визия за бъдещето на ветеринарномедицинската наука и потърсиха нови практически подходи за решаване на проблемите на физиологията и патологията при животните и оценката на риска по хранителната верига.

ФВМ отправя искрена благодарност към Фарма Вет ООД, Боарон Бг ЕООД , ЦОРХВ, Сито-92 ЕООД, Лекоом АД, Сева Анимал Хелт България ЕООД, Биовет АД, Пурина-Нестле, САМ БС ЕООД, които подкрепиха инициативите им и с участието си насърчиха развитието на образованието и науката във ФВМ към ЛТУ.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини