домБългарияЗакрива се факултет „Стопанско управление“ в Лесотехническия университет – София

Закрива се факултет „Стопанско управление“ в Лесотехническия университет – София

- Advertisement -spot_img

Закрива се факултет „Стопанско управление“ в структурата на Лесотехническия университет – София. Това реши правителството след искане на ректора на висшето училище по решение на академичния съвет.

Лесотехническият университет включва в структурата си шест факултета – „Горско стопанство“, „Горска промишленост“, „Екология и ландшафтна архитектура“, „Ветеринарна медицина“, „Стопанско управление“ и Агрономически факултет.

Във факултет „Стопанско управление“ се обучават студенти по специалностите „Стопанско управление“ от професионално направление „Администрация и управление“ и „Алтернативен туризъм“ от професионално направление „Туризъм“. Броят на студентите и докторантите е 62-ма. Преподавателите на основен трудов договор са общо 20 и броят им не съответства на изискванията в Закона за висшето образование.

Студентите по „Стопанско управление“ ще продължат обучението си по специалността във факултет „Горско стопанство“. Студентите по „Алтернативен туризъм“ и тези в магистърската програма „Управление на алтернативния туризъм“ ще продължат във факултет „Екология и ландшафтна архитектура“. Докторантите ще продължат подготовката си във факултетите „Горско стопанство“ и „Екология и ландшафтна архитектура“, в които преподават техните научни ръководители.

Със закриването на факултета всички структурни звена на ЛТУ ще отговарят на изискванията на закона, ще се подобри финансовото състояние на университета и факултетите при запазване на академичния състав и обучението в акредитираните професионални направления. Закриването на факултета влиза в сила от 1 юли 2023 г. 

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини