домБългарияЕвропа дава 9,77 млн. евро за България за украинското зърно

Европа дава 9,77 млн. евро за България за украинското зърно

- Advertisement -spot_img

След постигнатото на 28 април споразумение с България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия, Европейската комисия представи днес предложението си за подкрепа на стойност 100 милиона евро на представители всички държави членки. Тази сума, взета от селскостопанския резерв за 2023 г., ще бъде насочена към земеделските стопани, произвеждащи зърнени култури и маслодайни семена в тези пет държави членки на първа линия. Подкрепата ще помогне на държавите членки, граничещи с Украйна, да компенсират частично проблемите, свързани с логистичните затруднения, произтичащи от вноса на някои селскостопански продукти от Украйна. Успоредно с това България, Унгария, Полша и Словакия поеха ангажимент да отменят едностранните си мерки относно пшеницата, царевицата, рапицата и слънчогледовото семе и всички други продукти с произход от Украйна.

Комисията предлага да се отпуснат 9.77 млн. евро за България, 15.93 млн. евро за Унгария, 39.33 млн. евро за Полша, 29.73 млн. евро за Румъния и 5,24 млн. евро за Словакия. Петте държави могат да допълнят тази подкрепа от ЕС до 200 % с национални средства, което би възлязло на обща финансова помощ в размер на 300 милиона евро за засегнатите земеделски стопани. При разпределението се взема предвид тежестта на всяка засегната държава в селскостопанския сектор на Съюза въз основа на размера на директните плащания по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП), както и относителният ръст на украинския внос на зърнени култури и маслодайни семена в тези държави членки.

Подробностите по предложението на Комисията бяха обсъдени с представители на държавите членки по време на ad hoc заседание на комитет за общата организация на селскостопанските пазари. Всички държави членки ще гласуват по предложението на следващото заседание на комитета. Ако мярката бъде одобрена от държавите членки, Комисията я приема. След това тя ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила в деня след публикуването, така че петте засегнати държави членки да могат незабавно да я приложат.

Органите на петте държави членки ще разпределят помощта на земеделските стопани, отглеждащи зърнени култури и маслодайни семена в засегнатите райони, като вземат предвид степента на затрудненията им и икономическите щети и гарантират, че те са крайните бенефициери на финансовата помощ. Плащанията следва да бъдат извършени до 30 септември 2023 г. България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия ще трябва да уведомят Комисията за подробностите относно изпълнението на мярката, по-специално критериите, използвани за изчисляване на помощта, планираното въздействие на мярката, нейната оценка и предприетите действия, за да се избегне нарушаване на конкуренцията и свръхкомпенсация.

Контекст

Земеделските стопани в държавите членки в близост до Украйна изразиха загриженост относно последиците от увеличения внос на украинско зърно и маслодайни семена върху местните пазари в резултат на логистични затруднения. Когато увеличеното вътрешно производство съвпадна с увеличения внос от Украйна, това доведе до прекомерно предлагане на пазара. Тези големи наличности от зърнени култури и маслодайни семена оказаха значителен натиск върху местните земеделски стопани по отношение на цените, наличностите за съхранение и нарастващите транспортни разходи. Това доведе и до намаляване на възможностите за пазарна реализация.

Комисията работи по общо европейско решение за преодоляване на опасенията и подпомагане на засегнатите земеделски стопани. На 28 април беше постигнато споразумение с четирите държави и Румъния, която е на първа линия на украинския износ през коридорите на солидарността. На 2 май Комисията прие извънредни временни превантивни мерки относно вноса на ограничен брой продукти от Украйна в рамките на извънредната защитна мярка, предвидена в Регламента за автономните търговски мерки, за да позволи транзитното преминаване на рапица, слънчогледово семе, царевица и пшеница през тези държави. Успоредно с това ЕС предприема действия за улесняване на транзита на украинско зърно през коридорите на солидарността за регионите, които най-много се нуждаят от него. Това включва продължаване на работата за намаляване на общите логистични разходи, по-добро координиране на транзитното преминаване и подобряване на инфраструктурата в пристанищата, граничните междусистемни връзки и други канали в рамките на коридорите на солидарността на ЕС, както и подкрепа за Черноморската инициатива за зърното.

Във връзка с ефекта от прекомерния внос от Украйна Комисията вече прие мярка за подкрепа на стойност 56,3 милиона евро, финансирана от селскостопанския резерв, предназначена за Полша, България и Румъния. Мярката влезе в сила на 6 април 2023 г.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини