домБългарияАтидже Алиева - Вели: Застанахме твърдо на страната на животновъдите

Атидже Алиева – Вели: Застанахме твърдо на страната на животновъдите

- Advertisement -spot_img

Комисията по земеделие и развитие на селските региони на ЕП гласува становището си относно предложението на Комисията за преразглеждане на Директивата за емисиите от промишлеността, предаде БТА.

С голямо мнозинство (36 „за“, 8 „против“, и 2 „въздържал се“) членовете на Комисията по земеделие на Европейския парламент приеха становището си относно актуализирането на Директивата за емисиите от промишлеността, отхвърляйки най – проблемните предложения за животновъдния сектор.

Европейската комисия предложи текст, съгласно който се намаляват праговете за свиневъдните и птицевъдните ферми и се включват всички говедовъдни с повече от 150 животински единици в обхвата на преразглежданата директива. Комисията обоснова този подход подчертавайки, че фокусът е върху големи стопанства, които генерират амоняк и метан. Предложението обаче бе подложено на значителна критика – както от представителите на редица държави-членки в Съвета, така и от мнозинството членове на Комисията по земеделие и развитие на селските региони на ЕП, които изразиха недоумение защо Комисията счита малките ферми за промишлени инсталации.

Като член на Комисията по земеделие, евродепутатът от ДПС/Обнови Европа, Атидже Алиева-Вели изтъкна „Доволна съм, че спрямо гласуването на предложението за Директива за индустриалните емисии, Комисията по земеделие застана на страната на животновъдите. Успяхме да отхвърлим предложението за включване на едрия рогат добитък в обхвата на директивата. Успяхме да запазим лимитите за секторите Птицевъдство и Свиневъдство.“

„Предложените от Европейската Комисия текстове поставяха непосилни изисквания спрямо малките и средните стопанства, което ще доведе до сериозни затруднения и дори риск от ликвидацията им, измествайки потреблението на продукти с произход от страни извън ЕС. Ето защо в рамките на Комисията по земеделие работихме усилено за намиране на балансиран подход и изключихме от обхвата на директивата най – проблемните за животновъдния сектор разпоредби, като въведохме и някои допълнителни разпоредби, с които да се опростят регистрационните процедури и намалят задълженията за фермерите .“

Земеделските организации и кооперации на ЕС (Copa-Cogeca) приветстваха резултата от гласуването на становището в Комисията по земеделие, подчертавайки че евродепутатите „показаха подкрепата си за фермерите в ЕС, като отхвърлиха термина промишлени съоръжения за семейно земеделие“.

Алиева-Вели изрази надежда, че постигнатият успех в Комисията по земеделие ще даде добра основа и спрямо крайния резултат от законодателната процедура. „Предстои гласуване в Комисията по околна среда, която е водеща и след това и в пленарна зала. Надявам се, че и Комисията по околна среда ще приеме текстовете в полза на животновъдите.“, посочи евродепутатът.

Делегация на ДПС към Група „Обнови Европа“ в Европейския парламент

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини