домКурсИскат защита на етеричните масла като продукт със запазени традиции и източник...

Искат защита на етеричните масла като продукт със запазени традиции и източник на иновации

- Advertisement -spot_img

Доц. д-р Ана Добрева от ИРЕМК, Казанлък участва в международна конференция на тема  „Въздействие на европейското законодателство за химикалите върху сектора на етеричните масла в Европейския парламент“.

Конференцията е оргаризирана от Асим Адемов, член на Европейския парламент.

Поводът на конференцията е разглеждането в ЕП на ревизията на Регламента относно класифицирането, етикетирането  и опаковането на вещества и смеси ( Регламент  CLR ), както и предстоящата ревизия на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали ( REАCH ).

Основното притеснение по отношение на новите разпоредби на CLR за сектора на натуралните ароматни съставки, в т.ч етерични масла, е възможността те да бъдат регулирани въз основа на техните съставки, а не като цяло вещество.

Доц. д-р Ана Добрева, съвместно с проф. Фернандес от Франция, са изложили научно становище относно потенциалния риск от натуралните субстанции и как ще се отразят промените в Регламент CLR върху производството им.

Пренебрежимо ниските нива на концентрация на отделните компоненти в крайния продукт не могат да доведат до риск на здравето и околната среда, е заключеншето на учените. На форума евродепутати, експерти и производители са поискали защита на етеричните масла като продукт със запазени традиции и източник на иновации, съобщиха от ССА.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини