домБългарияВ Стара Загора ще има институт за продоволствена сигурност

В Стара Загора ще има институт за продоволствена сигурност

- Advertisement -spot_img

Към Тракийския университет в Стара Загора ще се създаде Институт за продоволствена сигурност, реши правителството. Институтът ще разработва, усъвършенства и прилага научни и технологични подходи за постигане на трансформация на аграрния сектор в България. Основната цел е да се осигури висок икономически резултат.

Новосформираното звено ще играе стратегическа роля в намирането на иновационни и съвременни решения за предизвикателствата и проблемите към аграрния сектор в България. Ще се разработват експертни анализи, стратегии, научно-обосновани политики и други рамкови документи, чиято цел е да стимулират устойчив растеж с по-силна и по-тясна интеграция на заинтересованите страни в агробизнеса.

Предложението за откриване на Института за продоволствена сигурност е на ректора на Тракийския университет в Стара Загора след решение на академичния съвет на висшето училище.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини