домГораОбсъждаха въпроси и проблеми, възникващи в процеса на прилагане на горското законодателство

Обсъждаха въпроси и проблеми, възникващи в процеса на прилагане на горското законодателство

- Advertisement -spot_img

Актуални въпроси и проблеми, възникващи в процеса на прилагане на законодателството в областта на горите бяха обсъдени на съвещанието-семинар на тема „Административни производства за промяна на предназначението и учредяване на ограничени вещни права“. 

Съвещанието бе организирано от дирекция „Горски територии“ при Изпълнителна агенция по горите и се проведе на 11 и 12 май 2023 г. в УОГС „Стефан Аврамов“, Юндола.

Участие взеха експерти от дирекцията и юристи от ИАГ, от дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ в Министерство на земеделието, регионалните дирекции по горите и държавните предприятия.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини