домБългарияБАБХ е домакин на работно посещение с учебна цел по европейски проект...

БАБХ е домакин на работно посещение с учебна цел по европейски проект на ветеринарни експерти

- Advertisement -spot_img

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е домакин на работна среща с ветеринарни експерти от Общността на кипърските турци (ОКТ). Срещата е в рамките на проект „Техническа помощ за подобрено прилагане на стандартите за хранителна безопасност и повишена готовност за посрещане на кризи, свързани с болести по животните“, финансиран от Европейския съюз в рамките на Програма за подпомагане на ОКТ.

Една от проектните дейности е осъществяване на учебни посещения с цел запознаване на участниците с прилаганите в България добри практики относно безопасността на храните, стандартите за обществено здраве и здраве на животните, официалния контрол и други дейности, основани на оценка на риска, включително политиката за безопасност на храните, схемите за подпомагане на животновъди и млекопроизводители, както и контрола на продукти със защитено наименование за произход или защитено географско означение.

В програмата са включени още посещения на лаборатории, както и на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София град, където ще се направи обзор на дейността й, и ще се обсъди ролята и отговорностите на ОДБХ. Ще бъдат представени дейностите по извършване на официалния контрол на ветеринарни лекарствени продукти (регистрация, разрешителни, контрол – дистрибутори, ветеринарни аптеки, стопанства). Ще бъде представен и модул „Мляко“, като ще бъде направено посещение на млекопреработвателно предприятие и стопанство.

В Централно управление на БАБХ, делегацията бе посрещната от заместник изпълнителния директор д-р Антонио Радоев. Експерти от дирекции „Европейска координация, международно сътрудничество и проекти“, „Контрол на ветеринарномедицински продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства“, „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ и „Контрол на храните“ представиха презентации, разясняващи структурата, начина и обхвата на работа и контрол на БАБХ.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини