домГораЮЗДП изгражда разсадник с поточна линия край Гоце Делчев

ЮЗДП изгражда разсадник с поточна линия край Гоце Делчев

- Advertisement -spot_img

Първа копка по проект „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България“ на ЮЗДП беше направена грай Гоце Делчев. Така символично беше даден старт на изграждането на разсадник за контейнерно производство на фиданки.

Той ще бъде с много висок капацитет, като предвижда производство на над 1,5 млн. фиданки за залесяване годишно.

„Вече един такъв разсадник има изграден в село Локорско, това е вторият наш разсадник, който правим по Оператвна програма „Околна среда“. Тези фиданки са устойчиви на климатичните промени, видовете могат да се залесяват целогодишно“ – каза по време на откриването инж. Благой Милев, директор на ЮЗДП.

Проектът се изпълнява от Югозападното държавно предприятие с безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини