домБългарияПредстои международна научна конференция „Екологични проблеми на планинското земеделие“

Предстои международна научна конференция „Екологични проблеми на планинското земеделие“

- Advertisement -spot_img

26-ата научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2023“ на тема: „Екологични проблеми на планинското земеделие“, ще се състои на 18 – 19 май 2023 г. в ИПЖЗ – Троян.

ТЕМАТИЧНИ  НАПРАВЛЕНИЯ   НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 • Животновъдство
  • Развъждане, селекция и репродукция в животновъдството;
 • Технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни;
 • Качество и преработка на животновъдната продукция.
 • Фуражно производство и ливадарство
 • Генетични ресурси и селекция при фуражните култури;
 • Технологии на отглеждане на фуражните култури;
 • Естествени и изкуствени ливади и пасища.
 • Трайни насаждения
 • Генетични ресурси, селекция, биотехнологии;
 • Технологии – традиционни, устойчиви, биологични;
 • Размножаване и посадъчен материал;
 • Растителна защита;
 • Качество, съхранение и преработка на плодовете.
 •  Общо земеделие

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

18.05.2023 г. (четвъртък)

  8.00 – 10.00 ч. – Регистрация на участниците.

10.00 – 12.00 ч. – Откриване на конференцията и пленарни доклади.

12.00 – 14.00 ч. – Обяд.

14.00 – 18.00 ч. – Научни доклади и постери.

19.00 ч. – Вечеря.

19.05.2023 г. (петък)

  9.00 – 12.00 ч. – Научни доклади и постери.

12.00 – Закриване на конференцията.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини