домГораЛовците от Троянското сдружение отчетоха дейността си за миналата година

Ловците от Троянското сдружение отчетоха дейността си за миналата година

- Advertisement -spot_img

Ловно-рибарското сдружение в Троян, обединяващо 29 дружинки с 1 043 членове, отчете дейността си за миналата 2022-а година. Ловните дружинки на територията на общините Троян и Априлци стопанисват територия от 77 989,5 хектара.

Специалистът по лова, инж.Сашо Василков, отчете, че изминалата 2022г се характеризира като тежка, най-вече заради Ковид пандемията, Африканска чума по свинете, Син език по преживните, войната между Русия и Украйна, финансова и икономическа   криза и т.н. „Въпреки това работата ни беше насочена основно за укрепване на организационното единство и правилното стопанисване на дивеча и рибата  в предоставените ни ловностопански райони. Ако не осъзнаем навреме необходимостта от съобразяване с природните закони и изискванията на дивечовите популации, ако не създадем условия за нормалното им размножаване и развитие, ако не се съобразяваме с принципа за равномерност и постоянство в ползването, ние никога няма да можем да ловуваме и да се радваме на плодовете на природата ”, заяви  инж. Василков.

В доклада си той отчете, че през 2022 година са отстреляни 114  диви свине, в пъти по-малко спрямо 2018-та  – 1844. И постепенно броят намалява, като причините са от различно естество.

През последните години сърната показва  устойчиви запаси, но след 2019 година болестта „Син език“ се появи в нашия регион и започна да нанася щети по преживните диви животни.  Допустимият запас на сърната за Сдружението е 2791 броя (това е  при таксацията до 2019 година), но тази пролет са изброени 2098, което е близо 75% от допустимия запас. При елена допустимият запас е 360, а при таксацията е установено, че има 524 бр.

Бе отчетено, че през изминалата година бяха разселени  елени-лопатари във района на Ловните дружинки във Велчево и Априлци. При зайците също има повишена популация. В няколко дружини се поддържат дивечови ниви, което спомага за увеличаване на фуражната база. Такива са дружините в Троян – 2, Велчево, Острец и др.

Беше дадена препоръка да се отстрелват хищниците, за да може да се предпазят всички други животни. Тук бе казано, че отстрелът им е много слаб. Най много хищници са отстреляни във Ловно-рибарските дружини Врабево, Борима, Добродан, Велчево, Орешак.

По време на отчетното събрание бе  споделена необходимостта от по-голямо внимание към пернатите и конкретно за  увеличаване на фазаните, като не се пропуска разселването им. Съобщено бе, че с  разпореждане на ИАГ разселването на фазан вече задължително ще става чрез доотглеждането им във волиер.

През 2021 година са закупени по 5 000 бр балканска пъстърва  от ПС  Тошков чарк, които са разселени в горното течение на река Топля по указание на ИАРА, а през 2022 година – 3000 броя шаран в стопанисвания от сдружението язовир Ледево и една малка част в р. Осъм по заповед на ИАРА. Изтъкната бе необходимостта от възстановяването на риболовното училище.

Инж. Сашо Василков очерта и основните приоритети за работата на сдружението през 2023 г., като поддържане на ефективна система на необходимата хранителна база; намаляване на броя на хищниците; африканската чума по свинете; разселването; ловната кинология и други. Бяха разисквани проблеми свързани с отстрела на елена, дивата свиня и др.

Бяха определени и делегатите за общото събрание през месец юни. И това ще са председателят Минко Акимов, инж.Сашо Василков и Радион Стратев.

Гости на събитието бяха Добромир Нейков – директор на ДЛС Русалка-Априлци, Марин Багаров – директор на ТП ДГС Борима

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини