домГораНад 100 декара пролетно залесяване в СИДП

Над 100 декара пролетно залесяване в СИДП

- Advertisement -spot_img

57 декара пролетно залесяване със средства по проект „Подобряване природозащитното състояние на територията на СИДП ДП“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020г.“ е извършено в ДГС-Нови пазар към момента. В стопанството е направено и почистване на 50 декара площи, както и тяхната почвоподготовка за залесяване. Всички дейности са със собствена техника и работници. 48 декара с нови култури са създадени и на територията на ДГС-Омуртаг.

В проекта е предвидено и извеждането на отгледни сечи без материален добив, като към момента са изведени на 686 декара в ДГС-Суворово, на 374 декара в ДГС-Смядово и на 40 декара в ДЛС-Черни Лом. Подпомогнато е и естественото възобновяване на 60 декара в ДГС-Цонево.

Проектът предвижда залесяване на 1 159 дка държавни горски територии, като част от тях са в рамките  на защитени територии от Натура 2000 сред които Камчийска, Котленска и Еменска планина, Провадийско-Роякско и Шуменско плато, Суха река и др.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини