домБългарияБАБХ проверява четирите марки овче сирене

БАБХ проверява четирите марки овче сирене

- Advertisement -spot_img

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще извърши проверка по отношение на изнесената информация от „Сдружение за качествена и безопасна храна“ за установени отклонения в четири марки овче сирене, предлагани на българския пазар. 

Компетентният орган се свърза със сдружението и очаква да получи информация за производителите на сирената. 

БАБХ ще извърши проверки в млекопреработвателните предприятия по отношение на вложените суровини, вкл. пробовземане. 

В случай, че резултатите бъдат потвърдени, БАБХ ще предприеме административнонаказателни мерки към производителите, допуснали подвеждане на потребителите. 

Законът за храните предвижда санкция за нарушителите в размер на 2-4 хил. лева, при първо нарушение.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини