домГораИАГ въвежда електронен тест за кандидат-ловците

ИАГ въвежда електронен тест за кандидат-ловците

- Advertisement -spot_img

Новите правила ще доведат до по-стриктен контрол и възможност  за допълнителна изпитна сесия в рамките на една и съща година. 

Близо 5000 кандидат-ловци и през тази година ще се явят на изпит за придобиване на право на лов, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча. Изпитите започват от 1 юни и продължават до края на м. юли по предварителен график. Изпитът отново ще е присъствен, но от тази година на кандидат-ловците се дава възможност да покажат своите знания в електронна среда. Тестът е изцяло електронен като въпросите се генерират автоматично на случаен принцип на предварително раздадени таблети. Резултатът може да се види, веднага след въвеждане на отговорите. 

„Електронизацията на процесите и услугите в администрацията навлиза все по-широко и аналогично на изпитите за лесовъдска практика по Закона за горите, същото е добре да се приложи и за лицата, придобиващи право на лов. Това са мерки за по-добра организация, като в същото време се дава възможност и за допълнителна изпитна сесия в рамките на една и съща година“, сочат мотивите за въвеждане на новите правила. До сега след провеждане на курс се полага изпит и ако кандидатът не издържи, може да се яви едва следващата година и то след нов курс. 

Електронизирането на част от теоретичния изпит (електронен тест) на кандидатите за придобиване право на лов е въведено с изменение и допълнение Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД) от 01.03.2023 г. С приемането на промените в правилника се цели освен създаване на по-добра организация на изпитния процес, така и по-стриктен контрол върху лицата, придобиващи право на лов. 

В рамките на изпитната сесия, служители на Изпълнителна агенция по горите ще провеждат интензивни проверки с цел предотвратяване на неточности и нарушения. 

Софтуерът за провеждане на изпитите за придобиване на право на лов е разработен с европейски средства в рамките на проект Горите и земите на орела LIFE18 NAT/BG/001051.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини