домБългарияМЗХ публикува за обществено обсъждане Наредбата за предоставяне на спешна финансова помощ...

МЗХ публикува за обществено обсъждане Наредбата за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед

- Advertisement -spot_img

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане Наредбата за  предоставяне на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед.

Предвидено е подпомагането да се предоставя на земеделските стопани с цел компенсиране на сериозния риск пред производителите от частична или пълна липса на пазарна възвращаемост за направените високи производствени разходи за реколта`2022 година. Мярката ще даде възможност за финансово обезпечаване на настоящия производствен цикъл. Рискът възниква в резултат на либерализирането на пазара с Украйна.

Помощта ще се отпуска на земеделски стопани, регистрирани за 2022 г. и 2023 г., по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 31 от 2015 г.) за площите им със слънчоглед, изразени в хектари, които са били допустими за подпомагане за кампания 2022 г. по Схемата на единно плащане на площ (СЕПП).

Бюджетът по спешната мярка за България e в размер на 32 759 650 лв. Средствата се предоставят от Европейския фонд за гарантиране  на земеделието, като с акт на Министерския съвет може да бъде определено национално съфинансиране до 100% от помощта от Съюза.

Спешната финансова помощ  ще се изплаща на одобрените заявители до 30 септември 2023 г.

Крайният срок за представяне на становища и коментари по публикуваните документи е до 24 юли 2023 г. С проекта на Наредбата може да се запознаете от интернет страницата на Министерството и от Портала за обществени консултации. 

Заинтересованите лица могат да видят пълния пакет с документи в интернет.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини