домГораВ ход са проверки за изпълнението на противопожарни мероприятия в горските структури

В ход са проверки за изпълнението на противопожарни мероприятия в горските структури

- Advertisement -spot_img

Продължават проверките на Изпълнителната агенция по горите и регионалните дирекции по горите във връзка с изпълнение на противопожарните мероприятия от държавните горски и ловни стопанства.

През последните два дни служители на Агенцията и Регионална дирекция по горите гр. Сливен провериха изпълнението на предвидените в ежегодно разработваните от горските структури планове за защита на горските територии от пожари в обхвата на Държавно горско стопанство Елхово, териториално поделение на Югоизточно държавно предприятие.

Изпълнение на 100 % от предвидените за поддържане минерализовани ивици с обща дължина 23 666 м, показват проверките на ИАГ и РДГ. Минерализованите ивици и лесокултурните прегради са разположени в непосредствена близост до насаждения от първи клас на пожарна опасност и са почистени от горими материали до минералния почвен слой. Горските пътища са проходими за тежка противопожарна техника и всички депа в поделението разполагат със средства за гасене на пожари. Предстоят съвместни проверки на терен на регионалните дирекции по горите с районните служби на ПБЗН на местата с концентрация на туристи, разположени в близост до горските територии.

От началото на годината до настоящия момент в горските територии на страната са регистрирани 114 пожара, опожарили площи от 4680 дка, от които 90 дка гори са опожарени върхово.

Предвид очакваното повишаване на температурите в страната и рискът от възникване на пожари, апелираме за повишено внимание, бдителност и спазване на противопожарните мерки и правила от страна на всички граждани при пребиваването им в горските територии.

Напомняме, че по време на пожароопасния сезон е забранено паленето на открит огън на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии, както и извън обозначените и регламентирани за тази цел места.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини