домБългарияМЗХ публикува за обсъждане условията и реда за предоставяне на финансова помощ...

МЗХ публикува за обсъждане условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

- Advertisement -spot_img

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Проектът е изготвен съобразно въведените от Европейската комисия  временни извънредни мерки за смекчаване на негативния икономически ефект върху сектора от множеството непредвидени обстоятелства през последните 3 години. Те са свързани  с утежнената икономическа ситуация, резултат от бавно затихващите ефекти на пандемията от COVID-19, войната в Украйна и последвалия инфлационен риск за икономиката, в частност ефектът върху покупателната способност на гражданите. Добрата реколта на винено грозде през 2022 г. в страните от ЕС също е предпоставка за настоящата ситуация, тъй като произведеното вино е в количества, които трудно намират пазарна реализация към настоящия момент, а натрупаните запаси от предходните години допълнително затрудняват операторите в сектора.

Промените в наредбата са насочени към осигуряване на извънредно подпомагане в лозаро-винарския сектор и предоставяне на възможност за преодоляване на възникналия икономически дисбаланс.

Сред включените мерки са – прилагане на мярката „Събиране на реколтата на зелено“ през финансова 2023 г. и увеличаване на интензитета на подпомагането по мерките от програмата за дейности, които са договорени в периода 16 октомври – 31 декември 2022 г. и чието изпълнение започва през 2023 г. 

Мярката „Събиране на реколтата на зелено“ ще бъде със срок за подаване на заявленията за подкрепа до 31 юли, като предвидената финансовата помощ е в размер на 60 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на интервенцията.

Увеличението по отделните мерки от Програмата е: за „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – 80 на сто от одобрените разходи, за „Инвестиции в предприятия“ – 60 на сто от одобрените разходи; за „Популяризиране в трети държави“ – 60 на сто от одобрените разходи, като помощта може да бъде допълнена с 20 на сто от одобрените разходи държавна помощ и за „Информиране в държавите членки“ – 60 на сто от одобрените разходи, като помощта също може да бъде допълнена с 20 на сто от одобрените разходи държавна помощ.

Финансирането на мерките от Националната програма ще бъде в рамките на определения по нея бюджет.

Проектът на наредбата е публикуван за обществена консултация на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени консултации. Крайният срок за предоставяне на предложения от страна на заинтересованите лица е до 13 юли 2023 г. С пакета от документи може да се запознаете в интернет.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини