домБългарияДоплащане от 3,7 млн. лв. получиха фермерите по мярка 14 от ПРСР...

Доплащане от 3,7 млн. лв. получиха фермерите по мярка 14 от ПРСР 2014-2020

- Advertisement -spot_img

Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) доплати още близо 3,7 млн. лв. (3 678 988 лева) на 246 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Заедно с разплатените на 23.06.2023 г. близо 7,7 млн. лв. общият размер на плащанията по мярката е над 11,3 лв. (11 340 052 лв.). Подкрепата се разпределя общо между 799 фермери.

Припомняме, че с ново изменение в наредбата за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г., ставките за годишното плащане са увеличени. Компенсаторното подпомагане се изплаща на бенефициерите след приключване на всички проверки. 

Мярка 14 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности трябва да гарантират по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, опазване на околната среда, както и повишаване безопасността на труда на фермерите. Субсидиите компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини