домБългарияМинистър Вътев: Изменението на Стратегическия план ще е в съответствие с правителствената...

Министър Вътев: Изменението на Стратегическия план ще е в съответствие с правителствената програма за развитието на България

- Advertisement -spot_img

Стъпките, които ще бъдат предприети за изменение на Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 година (СПРЗСР ) ще са в съответствие с правителствената програма за развитието на България. Това заяви министърът на земеделието и храните Кирил Вътев в Народното събрание по време на днешния Парламентарен контрол.

В рамките на пленарното заседание народните представители гласуваха решение, с което възлагат на Министерството на земеделието и храните и Управляващия орган, в срок от 2 месеца да предложат промени в Стратегическия план, които да внесат за одобрение в ЕК.

Министър Вътев посочи, че SWOT-анализът за състоянието на земеделието и селските райони ще бъде актуализиран. Предстои да се анализират и заявените за подпомагане интервенции от прилагането на СПРЗСР 2023-2027.  Той поясни, че ще бъдат взети предвид постъпилите становища и предложения на Комисията по земеделие, храни и гори за изготвяне на актуализирани методики за размера на подпомагането по различните интервенции.

„С цел по-добър контрол, превенция и по-добро управление при оценка на селскостопанските дейности и практики, ще въведем автоматизация на процесите и доразвиване на системите за мониторинг на площта, както и на системи за допълнителна идентификация и проследимост на животните“, категоричен бе Вътев.

По думите му, след актуализация на анализите и методиките ще бъде изготвено предложение на УО за изменение в съответствие с изискванията на Регламента за Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика. Предстоящите промени ще бъдат обсъждани в рамките на заседанията на Комитета по наблюдение на Програмата.

МЗХ ще трябва да предостави пред НС проект за преразпределение на средствата, предвидени за интервенции в плана, който включва по-справедливо насочване на средства по директните плащания за производствените площи, секторните интервенции, екосхемите, иновациите с цел подпомагане на малките и средните земеделски стопанства, производството на плодове и зеленчуци, мляко, месо и пчелен мед, което през последните години е застрашително намаляло като дял от селскостопанското ни производство.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини