домБългарияЧамбов: Ще бъда безкомпромисен към политически заигравки по отношение на снабдяването на...

Чамбов: Ще бъда безкомпромисен към политически заигравки по отношение на снабдяването на населението с дърва

- Advertisement -spot_img

Ще бъда безкомпромисен към политически заигравки по отношение на снабдяването на населението с дърва, корупционни практики и небрежност по отношение на работата. Това каза по време на първата си среща с директорите на горските и ловните стопанства новият директор на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов.

Ден след втъпването си в длъжност, инж. Валентин Чамбов проведе среща с
директорите на стопанствата в обхвата на Предприятието. Пред тях направи резюме
на ситуацията, в което се намира ЮЗДП в момента и начерта план за подобвяването
и. Новият директор направи анализ на финансовите резултати на всяко стопанство,
както и на изпълнението на натуралните показатели – добив на дървесина,
залесяване, противопожарни дейности. Особено внимание беше обърнато на
своевременното снабдяване на местното население с дърва за огрев. Инж. Чамбов
изиска диалогичност при комуникация с дърводобивните фирми от страна на
ръководителите на поделенията. На съвещанието беше обсъден проблемът с
нарушените горски пътища, следствие на падналите обилни валежи през последните
месеци и достъпа до обектите за дърводобив.
Инж. Валентин Чамбов подчерта отговорността, която всички, работещи в ЮЗДП
носят пред обществото в качеството им на служители на държавно предприятие,
управляващо ценен държавен ресурс.
„Знам, че сте добри професионалисти, това, на което държа е, че при всяка среща
трябва да се държите уважително към гражданите. След среща с нас те трябва да са
доволни. Докато аз съм директор, не искам някой да се оплаче от вас.“- допълни
той.
Югозападното държавно предприятие е водещо по изпълнение на европейски
проекти, което беше констатирано на срещата като добра практика.
В екипа на предприятието остава инж. Благой Милев в качеството му на заместник –
директор.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини