домГораНад 2600 кг пачи крак задържаха горски инспектори от РДГ-Пазарджик

Над 2600 кг пачи крак задържаха горски инспектори от РДГ-Пазарджик

- Advertisement -spot_img

Екип горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Пазарджик задържаха вчера 2650 кг пачи крак в село Крали Марково, община Пазарджик. Нарушението е констатирано при извършване на съвместна проверка по сигнал със служители на ОУ на МВР – Пазарджик, Националната агенция по приходи и Областна дирекция по безопасност на храните гр. Пазарджик. 

Проверяващите са установили, че в хладилни помещения се съхраняват голямо количество недървесни горски продукти – гъба от вида пачи крак. При поискване на документи, доказващи техния законен произход – превозен билет и позволително за ползване на недървесни горски продукти, такива не са представени. По случая е съставен констативен протокол и акт за установяване на административно нарушение. Недървесните горски продукти са задържани от инспектори на ОДБХ-Пазарджик с протокол и оставени за съхранение в хладилните помещения до окончателното им унищожаване.

Според Закона за горите глобата за незаконно придобиване и съхраняване на недървесни горски продукти е от 50 до 3000 лв. за физическо лице. За юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 5000 лв.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини