домГораНа 12 август се открива ловният сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски...

На 12 август се открива ловният сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина

- Advertisement -spot_img

На 12 август се открива ловният сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. Нормите за отстрел от един ловец за един ловен излет, определени с чл. 71, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, са както следва: пъдпъдък – до 15 бр.; гривяк, гълъби, гургулица, гугутка – до 10 бр.; горски бекас, обикновена бекасина – до 10 бр.

Сроковете за лов на дребен дивеч – бозайници, са от 1 октомври до 31 декември. Ловуването ще се извършва само с писмени разрешения, издадени от директорите на ДГС/ДЛС за държавните ловностопански райони, специалистите по лова към юридическите лица, сключили договори за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци към ДГС и от председателя на съответната ловна дружина за предоставения й ловностопански район.


В разрешителното за ловуване се вписват датата, имената на ловците, името на ръководителя и участниците в лова при групов лов, номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, видът и броят на разрешения за отстрел дивеч.
Разрешителните за индивидуален лов на мигриращ и водоплаващ дивеч се издават от председателя на ловната дружина, в чийто ловностопански район ще се проведе ловът, за срок не по-дълъг от един календарен месец.

Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници. Груповото ловуване и лов на мигриращ дивеч се извършва само през деня – един час преди изгрев и един час след залеза на слънцето.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини