домГора171 декара с нови гори ще се появят на картата на ДЛС...

171 декара с нови гори ще се появят на картата на ДЛС – Тервел

- Advertisement -spot_img

171 декара с нови гори ще се появят на картата на ДЛС-Тервел през тази година. 40 декара от тях са със средства по ОП „Околна среда“, а останалите се финансират от програма Life на ЕС.

На 96 декара от планираните вече е извършена почвоподготовка и през есента те ще бъдат залесени.

В стопанството се отглеждат през тази година 249 декара горски култури, които са създадени през минали години, както и осветление на площ от 413 декара по проект  „Подобряване природозащитното състояние на територията на СИДП ДП“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз. При 272 декара осветлението вече е извършено. 

През тази година в стопанството трябва да се извърши и подпомагане на естественото възобновяване на площ от 1130 декара.

Директорът на териториалното поделение инж. Георги Ботев е убеден, че разчетените дейности ще бъдат свършени в срок от фирмите и благодарение на тях Североизтока ще разполага с повече и по-хубави гори. 

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини