домГораЛесозащитна станция - Пловдив показа техники и методи за борба с корояда...

Лесозащитна станция – Пловдив показа техники и методи за борба с корояда на територията на ЮЦДП

- Advertisement -spot_img

Техники и методи за борба с корояда обсъждаха експерти от Лесозащитна станция – Пловдив и горски служители от държавните горски стопанства на територията на Южноцентрално държавно предприятие. Техниките бяха демонстрирани пред представители на 23 държавни горски стопанства от региона във връзка с развитието и размножаването на корояди, вследствие на значителния обем на пострадала дървесина от ветровала през септември 2022 г. „Лесовъдската практика е показала, че такива мащабни повреди от абиотични фактори, намаляват съществено жизнените функции на оставащата дървесна растителност, коментира директора на станцията, инж. Пенчо Дерменджиев. „Създават се благоприятни условия за развитие и размножаване на насекомните вредители, което е предпоставка за последващо допълнително влошаване на здравословното състояние на съседните здрави насаждения в засегнатите райони“.

По време на практическото обучение бяха засегнати въпроси, свързани с начините на обследване на вредителя – поставяне на феромонови уловки и залагане на ловни дървета.

В обхвата на обучението бяха припомнени указанията за откриване на новонападнатите насаждения, определяне степента на нападение и най-подходящото време за обелване на ловните дървета.

За предотвратяване на опасността от увеличаване на площите от масово нападение на болести и вредители, освен бързо усвояване на пострадалата дървесина, от страна на горските стопанства ще се извършва постоянен лесопатичен мониторинг за промени в състоянието им.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини