домБългарияДиректорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов и представители на бизнеса обсъдиха проблемите...

Директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов и представители на бизнеса обсъдиха проблемите в сектора

- Advertisement -spot_img

На среща в Благоевград директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов и представители на бизнеса обсъдиха проблемите в сектора и начините за справянето с тях

Валентин Чамбов откри срещата като подчерта, че браншовите организации са важен партньор на Предприятието и е от съществено значение да се търси диалог и да се работи в сътрудничеството.

Представителите на дърводобивни и преработвателни фирми откроиха основни проблеми, свързани с действащата нормативна уредба, която, според тях, не може да реагира гъвкаво на динамиката на пазара. Споделено беше, че е прекъсата връзката между преработватели и добивници като основна причина, според тях, е начина на отдаването на обекти, определен чрез Наредбата за дейностите в горските територии. Представителите на  бранша се обявиха категорично против въведената от ЮЗДП нова Спецификация на асортиментите продавана дървесина.

Откроени бяха и проблемите, свързани с лошото състояние на някои от пътищата до обектите, както и предлагането на дървесина на пазара от други държави.

Инж. Чамбов сподели пред присъстващите, че достигнатите и договорирани високи цени през 2022г. са пречка дървесината да бъде реализирана при сегашната ситуация на пазара. Ще бъдат използвани всички законови форми, за да се реагира адекватно на конюктурата на пазара като в същото време бъдат защитени интересите, както на Югозападното държавно предприятие, така и в лицето на естествения му партньор – браншовите организации, дърводобивните и дървопреработващите фирми.

По решение на директора, обявяването на нови процедури за дървесина ще бъде при по-ниски цени.

Директорът обяви, че ще работи в тясно сътрудничество с представителите на бранша, както с поставените по време на срещата проблеми, така и по отношение на бъдещето планиране на дейността.

Страните се договориха срещите да бъдат регулярни.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини