домБългарияРъководството на МЗХ се срещна с браншови организации на производители и преработватели...

Ръководството на МЗХ се срещна с браншови организации на производители и преработватели на храни

- Advertisement -spot_img

Заместник-министрите на земеделието и храните Александър Йоцев и Деян Стратев се срещнаха днес в Министерство на земеделието и храните с представители на браншови организации от агрохранителната верига. Участие взеха национално представени организации в областта на производството и преработката на храни, в т.ч. месо, мляко, риба, яйца, маслопродукти, безалкохолни и плодови напитки, преработка на плодове и зеленчуци.

„Получихме много заявки за срещи от бранша, посочи заместник-министър Стратев, но считаме, че е много по-конструктивно да ги провеждаме под формата на консултативни съвет по съответната продуктова верига, за да може всички заедно да сте едновременно с представителите на нашите дирекции и структурни звена, които работят по политиките, които Ви касаят, така че да решаваме възникнали казуси и проблеми“, подчерта заместник-министър Стратев.

„Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и новото ръководство на МЗХ е амбицирано да нанесе корекция в структурата и състава на консултативните съвети. Те ще бъдат изградени на база вертикала по хранителната верига, така че много от Вас ще присъстват в повече от един съвет, но само така ще можем да гарантираме работещи решения и продуктивност в комуникацията с Вас и взаимна обвързаност на съответните политики и решения“, посочи заместник-министър Александър Йоцев. Той информира, че се обмисля създаване на административно звено, което да има задача изготвяне на комплексна оценка на въздействието на всеки нормативен и стратегически акт, така че да се запазва балансът по цялата система.

Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ пое ангажимент за регулярно провеждане на заседания на Консултативния съвет по храни, като информира за подготвяните в момента нормативни проекти и изрази готовност за предварително съгласуване на проектодокументите. Промени се подготвят в Закона за храните, като се работи паралелно по три нови наредби, свързани със стимулиране на производство на малки количества храни в домашни условия и гарантиране на ефективен контрол при предлагането им, както и по организацията и условията за работата на фермерските пазари и гарантиране безопасността на храните, предлагани на тях. Браншът беше информиран и за подготовка на Наредба за условията за използване на незадължителни обозначения при етикетиране на храните като „пресен продукт“, „свеж продукт“, „чист продукт“ и осъществяването на официален контрол върху тях.

Представителите на браншовите организации изразиха готовност за диалог и подчертаха, че могат да бъдат полезни със своята експертиза и опит при създаването и съгласуването на политики и документи на всеки един етап. На срещата беше взето решение в консултативните съвети да се обсъждат не само проектодокументи на МЗХ, както досега, но и на други вносители, когато се отнасят до регулиране на процеси по агрохранителната верига, в това число и подготвяните документи на европейско равнище, за да се изготвят общи становища и позиции по проектите.

На срещата беше коментирано и изпълнението на мерките по Плана за действие към Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни, както и подготвяните информационни брошури за съхранение в домашни условия и ръководство за преразпределяне на излишъците от храна. Поет бе ангажимент за регулярно предоставяне на разширена информация за резултатите от контрола, извършван от БАБХ, който включва типове нарушения с голям интензитет, така че браншовите организации да съдействат за преодоляването им.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини