домГораПърви за България документиран случай на гнездо на малък креслив орел с...

Първи за България документиран случай на гнездо на малък креслив орел с две малки

- Advertisement -spot_img

За първи път в страната ни екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) регистрира гнездо на малък креслив орел с две малки в него. Успешното отглеждане на две малки е изключително рядко явление за този вид – обикновено двойката отглежда само едно. Това е първият документиран случай у нас.

Двете млади птици са наблюдавани по време на редовния мониторинг на гнезда на малък креслив орел, изпълняван в рамките на LIFE проект „Земите и горите на орела“. Гнездото се намира в Натура 2000 защитена зона „Батова“ в Североизточна България.

Научни изследвания в Централна и Северна Европа показват, че едва 1.5-3.5% от гнездовите опити на вида завършват с две успешно излетели малки. Всъщност две малки се излюпват нерядко, но обикновено по-малкото от двете загива до 10-15 дни след излюпването.

„В момента младите птици са на едномесечна възраст, което ни дава увереност да мислим, че критичният период е преминал и двете успешно ще полетят в небето над долината на река Батова. Ще продължим с мониторинга на гнездото и през следващите седмици.“, споделя експертът по вида от БДЗП Михаил Илиев, който открива гнездото през 2021 г. През последните две години двойката е отглеждала само по едно малко.

Дейностите по мониторинг се изпълняват в рамките на LIFE проект „Земите и горите на орела“, чиято основна цел е опазване популацията на малкия креслив орел чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида. Партньори в него са Изпълнителна агенция по горите, Българско дружество за защита на птиците, Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен и Североизточно държавно предприятие – гр. Шумен.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини