домБългарияЗаместник-министър Стратев взе участие в неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие...

Заместник-министър Стратев взе участие в неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Испания

- Advertisement -spot_img

Заместник-министърът на земеделието и храните Деян Стратев взе участие в неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в гр. Виго, Испания. В него участваха министрите по земеделие и рибарство на ЕС, които проведоха дебат за мерките, свързани с декарбонизацията в сектора на рибарството. По време на обсъжданията заместник-министър Стратев представи позицията на България по тази тема и посочи, че динамиката на събитията в света и кризите през последните няколко години са дали допълнителен тласък на темата за енергийния преход.

Заместник-министърът заяви, че особен приоритет следва да се постави на необходимите ключови инвестиции, които трябва  да гарантират не само прехода при декарбонизацията в сектора, но и неговата устойчивост чрез редуциране  на зависимостта му към изкопаемите горива.  За целта обаче е необходима реална, обективна, ясна и достъпна оценка на технологиите и иновациите, чрез които биха могли да се постигнат заложените амбициозни цели в тази област.

Заместник-министър Стратев подчерта, че бъдещите иновации и технологии, които ще осигурят прехода в сектора към нулеви емисии, следва да бъдат научнообосновани, широкоразпространени и достъпни, а разходите по въвеждането им да бъдат поне пропорционални на ползите, които биха могли да донесат. Той заяви, че България подкрепя напълно идеята на Европейската комисия за общоевропейско проучване за наличните технологии за енергиен преход в сектора. По темата за климатичната неутралност и енергийна ефективност, заместник-министърът подчерта, че в бъдещите решения на ЕС следва да бъдат взети предвид съществуващи предизвикателства, които могат да бъдат преодолени със специфичен и адаптиран подход, който да съответства на целите за декарбонизация  и спецификите на Черно море.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини