домСвятСелскостопанска академия е представена на XIX сесия на Комисията по генетични ресурси...

Селскостопанска академия е представена на XIX сесия на Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие (CGRFA) към ФАО

- Advertisement -spot_img

Доц. д-р Катя Узунджалиева – директор на Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово и доц. д-р Елица Петрова – директор на Институт по рибни ресурси – Варна, като представители на ССА участват на деветнадесетата редовна сесия на Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие (CGRFA) към ФАО 17–21 юли в Рим, която отбелязва своята 40-та годишнина.

На сесията, която продължава пет работни дни, присъстват над 350 делегати и наблюдатели в сферата на растителните, водни, горски и животински генетични ресурси.

Комисията, наред с други въпроси, ще преразгледа ролята на генетичните ресурси за прехрана и земеделие за смекчаване и адаптиране към изменението на климата, както и други междусекторни въпроси, свързани с биоразнообразието, храненето и човешкото здраве.

По време на събитието беше осъществена среща с Иво Мускуров – постоянен представител на България във ФАО, на която бяха обсъдени възможностите и стъпките за по-активно представяне на Селскостопанска академия в организацията.

Комисията по генетични ресурси за прехрана и земеделие, единственият междуправителствен орган, който се занимава с всички въпроси, свързани конкретно с биоразнообразието за прехрана и земеделие, отбелязва своята 40-годишнина.

С нейните 179 държави членки, вкл. Европейският съюз, тя ръководи изготвянето на периодични глобални оценки на състоянието и тенденциите в посочените области.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини