домГораИАГ организира работна среща с неправителствените организации, добиващи трюфели

ИАГ организира работна среща с неправителствените организации, добиващи трюфели

- Advertisement -spot_img

Ще бъдат реализирани краткосрочни мерки за подобряване на контрола по добива и продажбата на трюфели, както и ще бъдат разписани точни и ясни правила, свързани с регламентирането на дейностите по опазване на горските находища на трюфели. Около това становище се обединиха ръководството и експерти от ИАГ и МЗХ с представители на неправителствените организации на събирачите на трюфели по време на проведената днес по инициатива от Изпълнителна агенция по горите среща.  

В дискусията взеха участие представители на Национален съюз на българските ловци на трюфели и Национална федерация на ловците на трюфели в България, които изразиха своите становища за регулиране на процесите по цялата верига от добива на трюфелите до тяхната реализация. 

Инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на ИАГ, запозна присъстващите с успешната практика по повод извършването на съвместни проверки с БАБХ, НАП, МВР и Агенция „Митници“ на недървесни горски продукти. 

„За ограничаването на бракониерските прояви предстои въвеждане на електронно позволително за ползване на недървесни продукти, както и прилагане на ефективен контрол чрез засилени съвместни действия, с участие на различните заинтересовани страни“, допълни инж. Тошев.

Участниците в срещата бяха единодушни, че е необходимо да бъде засилен контрола и да бъдат регламентирани правила по отношение на събирането на трюфели, с цел опазване на находища на този природен ресурс. 

Специалистите се обединиха да продължат с регулярни срещи работата по създаването на нови нормативни документи и допълненията в областта на действащото законодателство.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини