домГораЮЗДП закупи специализирана машина харвестър

ЮЗДП закупи специализирана машина харвестър

- Advertisement -spot_img

На територията на ДЛС „Витошко – Студена“ се провежда обучение на служители на ЮЗДП за работа с харвестър.

Машината е произведена от LOGSET Финландия и е закупена от Югозападното държавно предприятие с европейски средства по проект CLIMAFORCEELIFE.

Целта е експериментално да бъдат отгледани и трансформирани иглолистните насаждения като се прилагат модерни методи на работа.

Обучението се ръководи от фирмата доставчик като основният обучител Йари-Пекка Уликоски е от Финландия и е изключително доволен от представянето на служителите на ЮЗДП, които вече самостоятелно оперират с техниката.

Софтуерът на Харвестъра дава възможност за измерване на количеството дървесина, което е добито, както в рамките на работния ден, така и с натрупване за целия обект.

Това ще даде възможност за прецизиране на добитото количество дървесина и осъществяване на по-добър контрол.

В случай, че се осигури и форвардер за извоз на отсечената дървесина, съществува възможност за осигуряване на софтуерна връзка между двете машини и чрез джипиес система форвайдерът да локализира отсеченото количество дървесина. Новата придобивка е изключително автоматизирана и осигурява комфорт и безопасна работа за оператора. Това е съвременна техника от най-ново поколение, с която дейностите по проекта ще бъдат осъществени своевременно.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини