домБългарияБАБХ провери предприятията за производство на сладолед

БАБХ провери предприятията за производство на сладолед

- Advertisement -spot_img

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за периода от 26.06. до 14.07.2023 г., извърши засилени проверки в цялата страна на предприятия, в които се извършва производство на сладолед. 

Целта на проверките е установяване съответствието на обектите с изискванията на действащото законодателство, което включва спазване изискванията на технологичната документация за производство на сладолед; входящ контрол на суровини и материали; използване на влаганите добавки; спазване изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите; проследимост на различни партиди готов продукт и изпълнение на вътрешно мониторинговите програми.

Инспектори от отделите „Контрол на храните“ при  Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) извършиха общо 65 проверки, при които са издадени 7 предписания за несъответствия по материално-техническата база на обектите, неправилно етикетиране и други.

На територията на ОДБХ Варна е затворен един обект, работещ след подадено уведомление от бизнес оператора за временно преустановена дейност. Установени са следните нарушения: при производството на сладолед се влагат суровини с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на суровини и храни, несъответствия в хигиенното състояние на обекта, лоша хигиена на персонала, липса на записи за проследимост. За констатираните нарушения на бизнес оператора е връчен акт за установяване на административно нарушение.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини