домБългарияМЗХ публикува за повторно обществено обсъждане процедури по НПВУ

МЗХ публикува за повторно обществено обсъждане процедури по НПВУ

- Advertisement -spot_img

Министерството на земеделието и храните публикува за второ обществено обсъждане насоки за кандидатстване по две от направленията от „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство“, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). 

По процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ ще се финансират материални и нематериални инвестиции, свързани с опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени. Подпомагането е насочено към стимулиране на иновативни производствени и цифрови технологии, които подобряват отглеждането на селскостопанските култури и животни, както и  към автоматизиране и роботизиране на производството. Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата, се равняват на близо 320 млн. лева без ДДС. Максималният размер на едно проектно предложение е 1 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде в размер на 50% от направените разходи. Разходите за невъзстановим ДДС също представляват допустим разход по НПВУ и ще се финансират от държавния бюджет, в размер на допълнителни 63,6  млн. лева.

Процедура „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“, която също се публикува за повторно обществено обсъждане, има за цел да стимулира процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция от сектор „Плодове и зеленчуци“ чрез създаване на къси вериги на доставка, модернизиране и автоматизиране на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци. Ще се финансират инвестиции, които допринасят предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. Процедурата ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на производителите в т.ч. групите и организациите на производители в сектора. Размерът на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата е 15 млн. лв. без ДДС. Разходите за невъзстановим ДДС ще се финансират с допълнителни 3 млн. лева от държавния бюджет. Максималният размер на едно проектно предложение е малко над 2,3 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 % от одобрените разходи. 

Потенциалните кандидати по двете процедури могат да се запознаят предварително с условията и изискванията за подаване на проектни предложения, както и с условията за изпълнение по тях. Пакетите с документите са публикувани тук: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/nacionalen-plan-po-mehanizma-za-vzstanovyavane-i-ustojchivost/ 

Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 24.08.2023 г. чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020) или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg

На този етап в ИСМ-ИСУН 2020 и на посочената електронна поща трябва да се изпращат единствено предложения и възражения, които се отнасят до проектите на Насоки за кандидатстване по процедурите. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от условията за кандидатстване и условията за изпълнение, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявите за откриване на приеми, съобразно с одобрените насоки.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини