домБългарияМаринов: Устойчивото стопанисване на горите минимизира щетите от наводненията

Маринов: Устойчивото стопанисване на горите минимизира щетите от наводненията

- Advertisement -spot_img

Устойчивото стопанисване на горите минимизира щетите от наводненията. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов на работна среща с представители от горския сектор във Враца. В нея участваха инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите и инж. Веселин Нинов, директор на Северозападно държавно предприятие.

„Извънредни тематични проверки бяха извършени в горските територии на водосборите на засегнатите от наводнения райони. Резултатите показаха, че няма нарушения при планирането и провеждането на лесовъдските мероприятия“, посочи заместник-министърът. Той допълни, че това доказва правилно изпълнение на дейностите по стопанисване, опазване и контрол в горските територии. Според него начинът на работа трябва да се надгражда и подобрява, за да се гарантира устойчивото стопанисване на горите.

Заместник-министърът коментира още, че трябва да се работи целенасочено за възстановяване на общественото доверие в професията лесовъд и стриктното спазване на правилата е ключово за възстановяване на доброто име на всички заети в отрасъла.

Тема на разговорите бе нормативната уредба, като представителите на сектора посочиха, че трябва да се обмисли промяна в наредбите за сечите и за възлагане на дейности в горски територии и продажба на дървесина.

Участниците в срещата коментираха и пътната инфраструктура в горските територии, като настояха да се разработи и приеме Национална програма за развитие на горската пътна мрежа.

Представителите на бизнеса поставиха въпрос за високите цени на дървесината, като посочиха, че в комбинация с инфлацията, това е един от основните проблеми, който затрудняват работата им. Друга трудност е недостатъчната работната ръка. Заместник-министър Маринов обясни, че предстои заседание на Националния съвет по горите, на който тези въпроси ще бъдат подробно разгледани и ще се търси тяхното адекватно решение.

„Продължава засиленият контрол върху всички дейности, които се извършват в горските територии, с акцент на изпълнението на противопожарните мероприятия“, подчерта инж. Стоян Тошев. Той се обърна с апел за стриктно спазване на правилата за пожаро-безопасност в горите.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини