домГораВъзможности за сътрудничество в сферата на опазване на биоразнообразието обсъдиха експерти

Възможности за сътрудничество в сферата на опазване на биоразнообразието обсъдиха експерти

- Advertisement -spot_img

В офиса на ЮЗДП ДП – Благоевград се състоя работна среща между експерти на предприятието и колеги от партньорски организации в Гърция и Италия, работещи по изпълнението на проекти, финансирани от Програма LIFE на ЕК.

В срещата участваха представители на ЮЗДП ДП, ангажирани с изпълнението на проектите LIFE REFOREST и CLIMAFOCEELIFE, както и експерти от екипа на проект LifePRIMED, изпълняван съвместно от Hellenic Society for the Protection of Nature и Sapienza University of Rome. В работната среща и проведените дискусии се включи и директорът на ЮЗДП ДП – инж. Валентин Чамбов.

В рамките на срещата са обсъдени възможностите за сътрудничество в сферата на опазване на биологичното разнообразие, възстановяване на природни екосистеми и адаптация към промяната в климата на трансгранично ниво в ЕС.

Като първа стъпка бе постигнато съгласие за организирането на съвместен международен семинар по темата за опазване и възстановяване на крайречни гори по поречието на р. Места в трансграничен контекст.

Семинарът ще се проведе през м. ноември и ще включва експертни презентации, дискусии и теренни посещения в района на гр. Гоце Делчев и гр. Керамоти – Гърция.

На семинара ще бъдат обсъдени и възможностите за разработването на бъдещи съвместни проекти между ЮЗДП ДП и международни партньори.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини