домГораРискът от възникване на пожари достигна екстремни стойности

Рискът от възникване на пожари достигна екстремни стойности

- Advertisement -spot_img

През последните дни вследствие на високите температури обстановката в страната се усложни и рискът от възникване на пожари достигна екстремни стойности. Само за последните три в изнесения офис център на Изпълнителна агенция по горите на тел. 112 са получени повече от 50 сигнала за пожари в горските територии или близост до тях. 

В този период възникнаха и най-големите до момента за територията на страната горски пожари: в обхвата на Държавно горско стопанство – Ивайловград над 1000 дка горски територии, в по-голямата си част върхов; в обхвата на Държавно горско стопанство – Първомай, засегнал горска площ около 120 дка. 

В същото време през последните дни бяха своевременно овладени и предотвратени пожари на територията на ДЛС-Тракия, ДЛС-Пловдив, ДГС-Златоград, ДГС-Нови Пазар, ДГС-Гоце Делчев. 

Поради високите температури и засушаването и през следващите седмици ще продължава да има висок риск от възникване и разпространение на пожари. 

Изпълнителна агенция по горите призовава посетителите на горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност и да не проявяват небрежност. При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно да се подаде сигнал на телефон 112.

Всичките пожари към момента са локализирани, като действия по пълното потушаване на пожара на територията на ДГС Ивайловград продължават и в момента.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини