домРибарствоДо края на годината ще бъде обявен прием по ПМДРА за изграждане...

До края на годината ще бъде обявен прием по ПМДРА за изграждане и модернизация на риборазвъдни стопанства

- Advertisement -spot_img

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев одобри основни документи за стартирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Те са приети с решение на Комитета за наблюдение на програмата.

Одобрени са критериите за подбор на проектни предложения за част от дейностите и Индикативна годишна работна програма за 2023 г. Посочените документи са от ключово значение и ще осигурят навременно подпомагане за сектора.

С писмената процедура Комитетът за наблюдение одобри критерии за подбор на проекти за следните видове дейности: продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите, преработка на продукти от риболов и аквакултури, контрол и правоприлагане, събиране на данни, аквакултури, осигуряващи екологични услуги, както и техническа помощ.

С одобрената индикативна работна програма за 2023 г. Управляващият орган си поставя за цел до края на годината да обяви приеми за подпомагане за изграждане и модернизация на риборазвъдни стопанства; акваекологични мерки в зони от НАТУРА 2000, преработвателни предприятия, както и контрол върху риболова.

Тези инвестиции ще допринесат за развитието на по-модернизиран и екологичен сектор. Постигане на целите на Зеления пакт, развитие на дигитализацията и иновациите, инвестиции за проследимост на продуктите от аквакултури,  по-добра енергийната ефективност и безопасни условия на труд,  диверсификация и производство на нови видове аквакултури.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини