домБългарияМинистерство на земеделието и храните работи за предвидимост в горския сектор

Министерство на земеделието и храните работи за предвидимост в горския сектор

- Advertisement -spot_img

Екипът на Министерството на земеделието и храните работи за предвидимост в горския сектор. Това увериха заместник-министрите инж. Мирослав Маринов и Георги Тошев на работна среща с представители на браншови организации от отрасъла, която се проведе в МЗХ. В дискусията участваха инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на „Изпълнителна агенция по горите“ и експерти от министерството.

„Държавата е най-големият горовладелец и стремежът е към изпълнение на всички предвидени лесовъдски мероприятия, с което да осигурим дейността на дърводобивните и дървопреработващите предприятия“, посочи заместник- министър Маринов. Той уточни още, че се работи целенасочено, за да се гарантира непрекъснатост на цялата верига от гората до потребителите.

„Горската система е една от най-добре подредените и администрацията ще бъде още по-мобилизирана, за да гарантира запазване на стабилността ѝ“, заяви заместник-министър Тошев.

Представителите на неправителствените организации поставиха въпроса за неизпълнението на годишните планове за добив на дървесина. Според тях са необходими допълнителни мерки за изпълнение на лесовъдските дейности, като по този начин ще се осигури устойчивост в работата на предприятията. Тема на дискусията бяха още цените и пътната инфраструктура в горските територии, като от бранша обясниха, че достъпността оказва пряко влияние на добива.

По време на срещата бе дебатирана и нормативната база, при която от бизнеса очертаха необходимостта от промяна на наредбата за сечите. Заместник-министър Маринов информира, че ще бъде създадена работна група, в която да бъдат включени всички заинтересовани страни, за да изготвят нужните законодателни промени. Той уточни, че е важно измененията да се правят с мисъл за устойчиво управление на горите и баланс между икономически, социални и екологични функции. 

В рамките на дискусията бяха обсъдени и въпросите за механизация на добива и прирастта в горите. Представителите на отрасъла обърнаха внимание и на темата за контрола, като посочиха, че трябва да се запази стриктното следене за спазване на правилата за сеч и стопанисване на горите.  

Участниците в срещата посочиха, че положително влияние върху работата им ще окажат повишаването на общественото доверие в професията лесовъд и дейността на горските служители.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини