домБългарияМинистерството на земеделието стартира инициатива „Зелени градове, зелени коридори“

Министерството на земеделието стартира инициатива „Зелени градове, зелени коридори“

- Advertisement -spot_img

Министерството на земеделието стартира инициатива „Зелени градове, зелени коридори“ за озеленяване на крайградските зони, паркове и съществуващи инфраструктурни обекти. Това обяви министърът на земеделието Явор Гечев по време на заседанието на Националния съвет по горите. 

„Начинанието е насочено към градовете и желанието ни е да сме обществено полезни, като спомогнем за подобряване на начина на живот на хората“, обясни министърът. И посочи, че се предвижда засаждане на различни дървесни видове, в различни синори и канали, с цел създаване на зелени пояси около населените места. Той допълни още, че по този начин наличните фиданки в разсадниците ще се използват пълноценно.

За реализиране на инициативата ще бъдат проведени тематични работни срещи с представители на Националното сдружение на общините в Република България, Асоциацията на общините, собственици на гори и Агенция „Пътна инфраструктура“, на които да се конкретизират ангажиментите на всяка от страните. За най-големите градове – София, Пловдив, Варна и други, вече е направено обследване за възможните места за изграждане на крайградски паркове.

Ресорният заместник-министър инж. Валентин Чамбов каза, че дейностите ще се изпълняват със съдействието на лесовъди, които да дават своите съвети какви видове и къде трябва да се засаждат. Той призова представителите на местната власт да са по-активни при реализацията на инициативата.

Членове на Националния съвет подкрепиха единодушно идеята и заявиха готовност за съдействие и подкрепа за работа по нея. Те посочиха, че темата е актуална и важна за развитието на сектора, а професионализмът на лесовъдите е гаранция за качественото изпълнение на начинанието. Представителите на Министерството на околната среда и водите поеха ангажимент активно да участват, като те ще следят защитените зони, в които има определени ограничения за залесяване. 

Тема на заседанието бе и решението на Министерския съвет от 21.12.2022 г., с което е приета програма за преобразуването на държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите в икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси. „Важно е да бъдат обсъдени всички варианти за промяна и предприемането на последващите действия да гарантира устойчиво управление и защита на българските гори“, заяви Явор Гечев.

Формата на управление на държавните гори е успешна и това е видно от резултатите на дейността им през последните години. Това бе общото изразено становище на представителите на браншовите и неправителствени организации, както и на научната общност, общините и бизнеса. Позицията на членовете на Съвета е, че налагането на чисто административни и необосновани преобразувания, каквито са приетите с Решение №1045 на Министерския съвет от 21.12.2022 г., не би било успешно. Тревога към прилагането на приетото решение е изразена в представена от директорите на държавните предприятия декларация.

Предстои да бъде изготвен анализ, който да покаже силните и слаби страни на различните форми на управление на държавните гори в България. Заместник-министър Чамбов информира, че той трябва да бъде направен в рамките на 3 месеца, като в изработването му ще участват и външни експерти. „Готовият документ трябва да е отправна точка за взимане на решения за управление и развитие на горския сектор“, коментира още той. 

В рамките за заседанието бяха представени и мерките за горския сектор, заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Набелязани бяха и теми за обсъждане на следващото заседание на Националния съвет.

Министър Гечев благодари на участниците в заседанието и на работещите в сектора за положените усилия за преодоляване на трудностите и кризите в системата и осигуряването на дърва за огрев на населението. „Факт е, че никой не остана без дърва и предизвикателствата бяха преодолени. Надявам се да продължаваме по същия начин“, подчерта аграрният министър.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини