домБългарияМинистерството на земеделието и храните работи за стабилност по веригата от гората...

Министерството на земеделието и храните работи за стабилност по веригата от гората до потребителите

- Advertisement -spot_img

Министерството на земеделието и храните работи за непрекъснатост, стабилност и баланс по веригата от гората до потребителите. Това увериха заместник-министрите на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов и Георги Тошев на работна среща с директорите на шестте Държавни горски предприятия в МЗХ. Участниците в срещата се обединиха около мнението, че е важно да се осигури ресурс за дърводобиващите предприятия и преработвтаелите, за да се постигне тази цел.

„Важно е да се изпълняват всички планирани лесовъдски дейности, за да не се прекъсва веригата от производството на суровината чрез дърводобивниците до осигуряването на суровина за преработвателите, така и на готова продукция за търговците. Това е целта на държавата –  тази верига да функционира на пълни обороти и да се реализират лесовъдските мероприятия“, посочи заместник-министър Маринов.

По време на срещата стана ясно, че е гарантирано пълното осигуряване с дърва за огрев за населението в страната и необходимите количества са налични в складовете за съхранение. Директорите на  държавните горски предприятия увериха, че стриктно се изпълняват предвидените противопожарни мероприятия през летния сезон. Обсъдени бяха и цените на дървесината за дървообработващите предприятия. 

Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев предложи да бъдат сформирани обществени съвети към всяко държавно горско предприятие, които да следят процесите в тях, с цел по-голямо обществено доверие. Той посочи, че ще се работи за подписване на договор между Министерството на земеделието и храните и Министерството на образованието и науката за включване в учебните програми на часове по горска педагогика, в които да участват специалисти-лесовъди.

В заключение заместник-министър Тошев подчерта, че горската система е добре подредена и служителите в нея заслужават уважение.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини